Serviciile noastre

Verificări proiecte de infrastructură de transport

Drumuri locale, drumuri comunale, drumuri judeţene, drumuri naţionale, autostrăzi, aeroporturi etc – verificare de proiecte ca verificator independent atestat de Guvernul României prin MDRT (Radu Luca din anul 2008);

Principalele lucrări verificate:

DN67C – Transalpina sector Rânca-Obârşia Lotrului-Lacul Oaşa, Autostrada coridor IV tronson Orăştie-Sibiu, Aeroportul Bacău, Aeroportul Arad, Aeroportul militar Feteşti, Programul de reabilitare drumuri naţionale BEI 6 – Lot C; multiple proiecte de drumuri judeţene şi comunale;

Expertize tehnice

Expertize tehnice pentru drumuri existente sau nou construite, respectiv poduri, viaducte şi pasaje – prin experti tehnici atestaţi de Guvernul României prin MDRT (Radu Luca din 2013);

Supervizare pentru execuţie lucrări de drumuri şi autostrăzi.

Proiectare şi management de proiect pentru proiecte de drumuri şi autostrăzi

Centura Craiova Sud, Centuri Titu, Roşiori, Târgovişte, Portul Constanţa, Aeroport Suceava, DN18, DN15, DN15A, Autostrada Lugoj-Deva Lot4, Drum expres Focșani Brăila, Centura Timișoara etc;

Proiectare

 • Proiectare reabilitări drumuri – programe cu finanţare internaţională – BEI, CE, BERD;
 • Proiectare reabilitări poduri în cadrul celei de-a treia runde de reabilitări poduri – proiect finanţat de Banca Mondială;
 • Studii de teren pentru proiecte de drumuri noi, reabilitări de drumuri, poduri şi pentru lucrări de construcţii şi reparaţii nominalizate pentru Direcţiile Regionale de Drumuri şi Poduri aparţinând CNADNR S.A.;
 • Elaborare expertize tehnice, studii de prefezabilitate şi studii de fezabilitate;
 • Proiecte tehnice şi detalii de execuţie pentru drumuri şi poduri;
 • Elaborare caiete de sarcini şi documente de licitaţie;
 • Proiecte de canalizare ape şi studii de impact asupra mediului;
 • Proiecte pentru Consiliile Locale, cu scopul obţinerii de finanţări PHARE, ISPA şi SAPARD;
 • Proiecte de reabilitări primare pentru drumuri naţionale;
 • Proiecte de reabilitări primare pentru drumuri naţionale;

MANAGEMENT DE PROIECT

 • Asistenţă tehnică în gestionarea şi implementarea Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor;
 • Servicii de management ale proiectelor Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană;
RIA CONSULTING DESIGN

Cere mai multe informatii

Pentru mai multe informatii sau pentru o oferta personalizata va rugam sa ne contactati

0732 671 257

Cere oferta